Процес

Десетгодишният опит на „Попов & партньори“ и наблюденията на потребностите на бизнеса в България налагат необходимостта от специализация в сферата на извънсъдебното и съдебното събиране на вземанията.
Услугите, предоставяни от кантората, осигуряват своевременно и ефективно протичане на целия процес по събиране на просрочени вземания. Екипът е изградил набор от механизми за ефективно водене на преговори за постигане на споразумения за гарантирана събираемост.

Уникалност на услугата

Най-голямото предимство на „Попов & партньори” е специално създаденият собствен софтуер за нуждите на услугата. Електронната система дава възможност за управление на неограничен брой извънсъдебни и съдебни преписки. Софтуерът е индивидуално разработен, изцяло съобразен с фазите на съдебното производство и съдебното изпълнение, през които преминава всяко събиране на вземанията.

Предимства на софтуера:

  • предоставя механизми за справки в реално време за всеки етап и всеки длъжник;
  • гарантира обслужване на голям брой случаи в изключително кратки срокове;
  • предотвратява технически грешки;
  • позволява модерно управление на цялата дейност;
  • дава възможност за електронен обмен между съдържащата се в него база данни и системите на клиентите;
  • висока ефективност при обработването, проследяването и развитието на всеки случай.