Call Center

Собственият Call Centre, създаден за целите на първата фаза – извънсъдебното събиране на вземанията, е организационно решение, което показва зрялост на екипа, ангажиран с реализацията на тази услуга.

За целите на услугата „Попов & партньори“ изгражда, поддържа и актуализира централизирана база данни, която съдържа обработена информация от съдилища, регистри, клиенти на кантората и други за длъжници с непогасени задължения, което значително улеснява целия процес по събиране на вземанията и гарантира добрите резултати.