Цялостно обслужване

Богатият опит на консултантския отдел в различни области на бизнес правото му позволява да предложи на клиентите си комфорта на пълното правно обслужване – в това число подходяща правна рамка за различните сфери от дейността и професионално обслужване на всеки казус от търговската практика.

Кантората се е утвърдила в предлагането на комплексни юридически услуги, които да гарантират оптималното и законосъобразно протичане на всички процеси в една корпоративна структура, включително:

 • разработване на системи от договори и други документи, които да се генерират при осъществяване на характерната дейност на клиента;
 • представителство в преговори и при водене на кореспонденция
 • документално осигуряване по въпросите на строителството, узаконяването, прокарването на инфраструктура, собственост и наеми;
 • организиране на трудовоправните отношения;
 • подготовка на документи за участие като изпълнител и подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки като възложител;
 • консултиране на кандидати по европроекти
 • кандидатстване по проекти за кредитиране;
 • подготовка, организиране и представителство в общи събрания, вписвания в Търговския регистър;
 • защита на интересите по административни производства;
 • защита на интелектуална собственост – търговски марки и други
 • предоставяне на актуална информация и консултации за предстоящи законодателни промени и инициативи, предоставяне на цялостни становища по конкретни въпроси на клиента, с оглед изискванията на българското и европейското законодателство.