За кантората

Вече 10 години предоставяме безупречни юридически услуги

Адвокатска кантора „Попов & Партньори” е създадена през 1998 г. в град София.

Понастоящем екипът на кантората се състои от над 40 юристи, включително 10 адвокати, от които 5 съдружници и е разпределен в два основни отдела: „Консултации и представителствo“ и „Извънсъдебно и съдебно събиране на вземания“.

Съдружници в кантората са поканени да се включат в престижното международно издание European Legal Experts за четири поредни години – 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г.

Основните сфери на дейност на кантората са в областта на:

 • корпоративно право
 • търговско право
 • право на интелектуална собственост
 • телекомуникационно право
 • всички области на правото, свързани с реализирането на инвестиции в страната и в чужбина.

Кантората има значителен опит в процесуалното представителство пред съдилища и арбитражи в цялата страна, както и пред Комисията за защита на конкуренцията.

От 2007 г. кантората е включвана ежегодно в престижната международна годишна класация на правни кантори в Европа, Близкия изток и Африка – Legal 500 EMEA Editorial Review, като и през 2015 е препоръчана във всички области, за които изданието прави изследване в България:

 

 • Банки и финанси
 • Капиталови пазари
 • Корпоративно право, сливания и придобивания
 • Съдебно решаване на спорове
 • ЕС и конкуренция
 • Енергия и природни ресурси
 • Проекти и публично-частни партньорства
 • Недвижима собственост и строителство
 • Превоз на стоки и транспорт
 • Телекомуникации, медии и технологии

Кантората цени високо ползите конкурентното право за съвременната икономика от предоставянето на цялостна консултация по въпросите на бизнес правото и от самото си основаване се стреми да налага тенденции в българската бизнес среда:

 • от 1998 г. съдейства за развитие на франчайзингови вериги;
 • 1999 г. се заема с легализиране на кабелни телекомуникационни мрежи;
 • от 2006 г. с практиката си разширява приложното поле на обезпечителните мерки и се специализира в областта на съдебното изпълнение (извънсъдебно и съдебно събиране на вземания).