Клиенти и партньори

Управлението на бизнеса ни изисква добро управление на конфиденциалността и стриктно спазване на принципите на адвокатската етика. За нас е приоритет клиентът да се чувства уверен, че всичко разкрито за правилното разрешаване на неговият случай, ще бъде съхранено и няма да става достояние на трети лица, нито ще се използва за други цели. По тази причина Адвокатска кантора “Попов & Партньори” не публикува имената на своите клиенти.

“Попов & Партньори” извършва цялостно корпоративно обслужване на местни и интернационални компании.

Сферите на дейност на най-големите клиенти включват:

 • Кредитиране и управление на финансови средства
 • Публично предлагане на ценни книжа, включително със специална инвестиционна цел
 • Управление на франчайзингови структури
 • Инвестиции, строителство и управление на недвижими имоти
 • Различни сфери на производствения бизнес и търговията
 • Телекомуникации – мрежи, услуги и съдържание
 • Управление на авторски и сродни права
 • Офис оборудване, техника и консумативи
 • Управление на човешки ресурси
 • Медицинско обслужване и фармация
 • Реклама
 • Транспорт, логистика и митнически складове
 • Туризъм, хотелиерство и ресторантьорство
 • Доставчици на комунални услуги
 • Банкова дейност
 • Дистрибуция на химически продукти и стоки с двойна употреба