Адриян Митков Мурлиев

Длъжност: Младши Асоцииран партньор
В екипа от 2013
Телефон: 0884877105
Email: a.murliev@popov-partners.com  

Образование:

 • 2010 г. – 2016 г.– Университет за национално и световно стопанство, специалност Право
 • 2005 – 2010 г. – СОУ „Максим Горки”, гр. Стара Загора, профил Английски/Руски език

Практика:

 • Административно право и регулации
 • Право на защита на конкуренцията
 • Телекомуникационно право
 • Право на защита на потребителите
 • Събиране на вземания
 • Изпълнително производство
 • Извънсъдебни преговори и споразумения
 • Договорно право
 • Арбитражни производства

Сфери на концентрация:

 • Забрана за нелоялна конкуренция;
 • Имитация
 • Нелоялни търговски практики
 • Търговски спорове

Интереси:

 • Спорт, политика, мода, история