Новини

Попов и Партньори бе препоръчана и от IFLR 1000

21/05/2014

Тази година за първи пътадвокатска кантора Попов и Партньори е класирана в престижната международна класация за водещи адвокатски кантори the International Financial Law Review 1000Ръководство за световните водещи финансови адвокатски фирми. IFRL100 е с фокус върху корпоративната и финансова сфера, а категориите, които покрива, са банки и финанси, капиталови пазари, регулация на финансовите услуги, придобивания и сливания, корпоративно преструктуриране и несъстоятелност, конкуренция. Препоръчани адвокати са Галин Попов, Елисавета Йотова, Елеонора Сергиева и Емилиян Арнаудов. В бъдеще Попов и партньори ще се стреми да подобрява позициите си в IFRL1000.