Ирена Симеонова Безева

Длъжност: Юрисконсулт
В екипа от 2009 г.
Телефон: 089 3565799
Email: i.bezeva@popov-partners.com

Образование:

  • 2006 г. – до момента Университет за национално и световно стопанство; Специалност: Право
  • 2001 – 2006 г. СОУ „Св. св. Кирил и Методий ”, Бургас; Хуманитарен профил с изучаване на немски и руски език

Допълнителна квалификация:

  • Завършен курс на обучение по английски език (Advance), езикова школа „Престиж”, гр. София

Практика:

  • Обществени поръчки – изготвяне на документации за участие в процедури.

Сфери на концентрация: Обществени поръчки

Интереси: Литература, кино, театър, спорт