Ирена Симеонова Безева

Длъжност: Младши асоцииран партньор
В екипа от 2009 г.
Телефон: 089 3565799
Email: i.bezeva@popov-partners.com

Образование:

  • 2011 г. –Университет за национално и световно стопанство; Магистър: Право
  • 2001 – 2006 г. СОУ „Св. св. Кирил и Методий ”, Бургас; Хуманитарен профил с изучаване на немски и руски език.

Допълнителна квалификация:

  • Декември 2012 г. – участие в семинар „Промените в Закона за устройство на територията”.

Практика:

  • Сделки с недвижими имоти, управление на собственост;
  • Корпоративно обслужване на публични дружества – АДСИЦ, инвестиционни посредници;
  • Прехвърляне на акции и дружествени дялове;
  • Екологично право, управление на отпадъците;
  • Спедиция, складове, транспорт;
  • Строителство и териториално устройство.

Сфери на концентрация:

  • Сделки с недвижими имоти и управление на собственост; Публични дружества (публично предлагане на ценни книжа).

Интереси: Кино, театър, спорт.