Новини

Новини 2016

7/12/2016

Господин Йовчев се присъединява към управленския екип на „Попов и Партньори”

24/11/2016

Галин Илиев Попов

24/11/2016

Според български и италиански специалисти електронното правосъдие е най-прекият път за ускоряване на съдебните производства

28/09/2016

Попов и Партньори: Подготвяните промени в ЗЗК се нуждаят от допълнително прецизиране, за да осигурят в максимална степен защита на засегнатите от нарушенията

21/09/2016

Попов и Партньори подчерта необходимостта от уредба на сурогатното майчинство в хода на общественото обсъждане на промените в Семейния кодекс

30/08/2016

„Попов и Партньори” участва в уебинар на тема: „България: възможности за данъчно планиране в сътрудничество с IT бизнеса в Украйна”

24/08/2016

Попов и Партньори беше приета за член на Австрийския бизнес кръг

12/07/2016

Най-важното, което трябва да се знае за стартирането на бизнес в България – в кратък наръчник на Попов и Партньори

8/07/2016

Попов и партньори проведе семинар на тема „Спецификите в новата правна уредба в областта на обществените поръчки”

23/06/2016

Представител на „Попов и партньори” взе участие в разработването на образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищното образование

27/05/2016

„Попов и партньори” изнесе презентация в дискусионен панел на тема: „Дигиталната валута: извън сенките и в светлината на прожекторите” по време на Международната конференция, организирана от TAGLaw в Лисабон, Португалия

12/05/2016

„Попов и Партньори” за електронното правосъдие в брой 12 на „Юридически барометър”

16/03/2016

Ивелина Мирославова Антонова

16/03/2016

Виктория Ивалинова Василева