Новини

Новини 2014

16/12/2014

„Попов и Партньори” приета за член на TAGLaw

30/10/2014

„ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ” НА НОВ АДРЕС

21/10/2014

Адвокатско дружество „Попов и Партньори” беше отново избрано от Министерство на финансите за консултант за подпомагане на текущата дейност на УО на ОПАК.

9/10/2014

„Попов и Партньори” изпълни анализ на структурата на ОПАК и предложи нова Структура, Наръчник и Система за управление и контрол, които ще поставят основата на всички процедури за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014 -2020 г.”

26/09/2014

Започна работата по изграждането на електронния портал на съдебното изпълнение на Министерство на правосъдието

11/07/2014

Попов и Партньори препоръчана от MEDIA LAW INTERNATIONAL

22/05/2014

Иван Николаев Недков

22/05/2014

Попов и Партньори – единствената кантора, препоръчана във всички категории за България от Legal 500

21/05/2014

Попов и Партньори бе препоръчана и от IFLR 1000

15/04/2014

Кръгла маса „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”

9/04/2014

„Попов и Партньори” ще консултира ВСС в процеса на избор на доставчици на стоки и услуги съгласно ЗОП.

3/04/2014

Елеонора Сергиева от „Попов и Партньори” взе участие като лектор в „Правен ден 2014” на ГБИТК

24/03/2014

„Попов и Партньори” взе участие в консултации под егидата на Германо – българската индустриално-търговска камара по повод планирани промени в Закона за защита на конкуренцията

20/03/2014

Ангел Бузалов от „Попов и Партньори” взе участие като лектор в „Правен ден 2014” на ГБИТК

12/02/2014

Попов и Партньори отново ще събира вземания на ЧЕЗ

29/01/2014

Попов и Партньори сертифицирана по ISO 9001:2008