Новини

17/07/2017

„БЕЛИТЕ ПЕТНА“, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ”

10/07/2017

Производство по стабилизация – втори шанс за предприятията с финансови затруднения – нови правила в сила от 01.07.2017 г.

13/06/2017

ПРОМЕНИТЕ В СФЕРАТА НА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА – КЪМ ЕДНО ПО-ЕФЕКТИВНО И СИГУРНО ПРОИЗВОДСТВО

5/05/2017

Световна среща на TAG Alliances.

12/04/2017

„Попов и Партньори” бе отличена в тазгодишното издание на награждаването на международната платформа CorporateLiveWire, в област „Сливания и придобивания”

22/03/2017

Европейска регионална конференция на TAGLaw в Люксембург

24/02/2017

Проведе се награждаването за „Инвеститор на годината”, организирано със съдействието на Попов и Партньори

7/12/2016

Господин Йовчев се присъединява към управленския екип на „Попов и Партньори”

24/11/2016

Според български и италиански специалисти електронното правосъдие е най-прекият път за ускоряване на съдебните производства

28/09/2016

Попов и Партньори: Подготвяните промени в ЗЗК се нуждаят от допълнително прецизиране, за да осигурят в максимална степен защита на засегнатите от нарушенията

21/09/2016

Попов и Партньори подчерта необходимостта от уредба на сурогатното майчинство в хода на общественото обсъждане на промените в Семейния кодекс

30/08/2016

„Попов и Партньори” участва в уебинар на тема: „България: възможности за данъчно планиране в сътрудничество с IT бизнеса в Украйна”

24/08/2016

Попов и Партньори беше приета за член на Австрийския бизнес кръг

12/07/2016

Най-важното, което трябва да се знае за стартирането на бизнес в България – в кратък наръчник на Попов и Партньори

8/07/2016

Попов и партньори проведе семинар на тема „Спецификите в новата правна уредба в областта на обществените поръчки”

23/06/2016

Представител на „Попов и партньори” взе участие в разработването на образователни стандарти по Закона за предучилищното и училищното образование

27/05/2016

„Попов и партньори” изнесе презентация в дискусионен панел на тема: „Дигиталната валута: извън сенките и в светлината на прожекторите” по време на Международната конференция, организирана от TAGLaw в Лисабон, Португалия

12/05/2016

„Попов и Партньори” за електронното правосъдие в брой 12 на „Юридически барометър”

23/12/2015

„Попов и Партньори” участва в проекта „Популяризиране на предимствата за инвестиране в България” на БАИ

21/12/2015

Попов и Партньори постави рамките на Единния електронен портал на съдебната власт

24/06/2015

Попов и Партньори за проекта за изменение на ЗСВ: Проектът ще постави първия камък на електронното правосъдие, нужни са допълнителни усилия за бързото му и ефективно въвеждане

29/04/2015

Попов и Партньори изготвя препоръките за електронното правосъдие на България

21/04/2015

Попов и Партньори препоръчана във всички категории от Legal 500 и Media Law International

14/04/2015

„Попов и Партньори” приета за член на Българска асоциация по водите

3/04/2015

Правната мрежа на „Попов и Партньори” определена като „елитна” от международна класация

27/02/2015

Попов и Партньори: Фиксираните в Наредба адвокатски хонорари вредят на клиентите и конкуренцията

16/12/2014

„Попов и Партньори” приета за член на TAGLaw

30/10/2014

„ПОПОВ И ПАРТНЬОРИ” НА НОВ АДРЕС

21/10/2014

Адвокатско дружество „Попов и Партньори” беше отново избрано от Министерство на финансите за консултант за подпомагане на текущата дейност на УО на ОПАК.

9/10/2014

„Попов и Партньори” изпълни анализ на структурата на ОПАК и предложи нова Структура, Наръчник и Система за управление и контрол, които ще поставят основата на всички процедури за изпълнение на Оперативна програма „Добро управление” 2014 -2020 г.”

26/09/2014

Започна работата по изграждането на електронния портал на съдебното изпълнение на Министерство на правосъдието

11/07/2014

Попов и Партньори препоръчана от MEDIA LAW INTERNATIONAL

22/05/2014

Попов и Партньори – единствената кантора, препоръчана във всички категории за България от Legal 500

21/05/2014

Попов и Партньори бе препоръчана и от IFLR 1000

15/04/2014

Кръгла маса „Повишаване на прозрачността и ефективността в работата на ВАС”

9/04/2014

„Попов и Партньори” ще консултира ВСС в процеса на избор на доставчици на стоки и услуги съгласно ЗОП.

3/04/2014

Елеонора Сергиева от „Попов и Партньори” взе участие като лектор в „Правен ден 2014” на ГБИТК

24/03/2014

„Попов и Партньори” взе участие в консултации под егидата на Германо – българската индустриално-търговска камара по повод планирани промени в Закона за защита на конкуренцията

20/03/2014

Ангел Бузалов от „Попов и Партньори” взе участие като лектор в „Правен ден 2014” на ГБИТК

12/02/2014

Попов и Партньори отново ще събира вземания на ЧЕЗ